Υπολογισμός Μορίων Πανελλήνιες Γενικού Λυκείου 2018

*Εισαγωγή δεκαδικών με τελεία (.) και όχι με κόμμα(,) πχ 17.5

Κατεβάστε το αρχείο, βάλτε τα μόρια σας στο πεδίο βαθμός και δείτε πιθανές σχολές εισαγωγής.

Κατεβάστε το αρχείο για το 1ο Πεδίο

Κατεβάστε το αρχείο για το 3ο Πεδίο

*Εισαγωγή δεκαδικών με τελεία (.) και όχι με κόμμα(,) πχ 17.5

Κατεβάστε το αρχείο, βάλτε τα μόρια σας στο πεδίο βαθμός και δείτε πιθανές σχολές εισαγωγής.

Κατεβάστε το αρχείο για το 2ο Πεδίο

Κατεβάστε το αρχείο για το 3ο Πεδίο

*Εισαγωγή δεκαδικών με τελεία (.) και όχι με κόμμα(,) πχ 17.5

Κατεβάστε το αρχείο, βάλτε τα μόρια σας στο πεδίο βαθμός και δείτε πιθανές σχολές εισαγωγής.

Κατεβάστε το αρχείο για το 4ο Πεδίο