ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στον πίνακα παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα αναγνωρισμένα πτυχία Αγγλικών στην Ελλάδα ανά κατηγορία σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τον καθορισμό επιπέδου γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή.

CERF 1 2 3 B1 B2 C1 C2
CAMBRIDGE ENGLISH KEY – KET PRELIMINARY – PET FIRST – FCE ADVANCED – CAE PROFICIENCY – CPE
IELTS 4.5-5.5 6-7 7.5+
BULATS CAMBRIDGE 40-59 60-74 75-89 90-100
BEC CAMBRIDGE PRELIMINARY VANTAGE HIGHER
Michigan CAMLA / HAU BCCE (HAU) CAMLA-ECCE ALCE (HAU) CAMLA-ECPE
PEARSON GENERAL PTE LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
TOEIC (ETS) 405 -500 505 – 780 785 – 900 Δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα
NOCN LEVEL B1 LEVEL B2 LEVEL C1 LEVEL C2
ESB LEVEL B1 LEVEL B2 LEVEL C1 LEVEL C2
PTE ACADEMIC LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4
TOEIC LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4
CITY & GUIILDS ACHIEVER COMMUNICATOR EXPERT MASTERY
MSU – MICHIGAN STATE UNIVERSITY C.E.L.C. C.E.L.P.
TIE – TEST OF INTERACTIVE ENGLISH LEVEL B1 & B1+ LEVEL B2 & B2+ LEVEL C1 & C1+ LEVEL C2 & C2+
MICHIGAN CAMLA – MET – MICHIGAN ENGLISH TEST 120-156 157-189 190-240
MICHIGAN CAMLA – MELAB 67-79 80-90 91-99
MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMEN BATTERY
LRN – LEARNING RESOURCE NETWORK Entry Level Certificate ESOL International Entry Level 1 Certificate in ESOL International Entry Level 2 Certificate in ESOL International Entry Level 3 Certificate in ESOL International
LRN – LEARNING RESOURCE NETWORK COMPUTERISED Entry Level Certificate ESOL International Entry Level 1 Certificate in ESOL International Entry Level 2 Certificate in ESOL International Entry Level 3 Certificate in ESOL International

Τιμοκατάλογος εξετάσεων ανά πτυχίο Αγγλικλων

CERF 1 2 3 A1 A2 B1 B2 C1 C2
CAMBRIDGE ENGLISH KEY – KET PRELIMINARY – PET FIRST – FCE ADVANCED – CAE PROFICIENCY – CPE
IELTS
BULATS CAMBRIDGE
BEC CAMBRIDGE
Michigan CAMLA / HAU 180
PEARSON GENERAL PTE 25 € 25 € 80 € 120 € 140 € 140 €
NOCN /LAAS 30€  First Step 45€ PRE A1 50 € 55 € 85 € 160 € 140 € 180 €
ESB
PTE ACADEMIC
CITY & GUIILDS
MSU – MICHIGAN STATE UNIVERSITY 145 € 160 €
TIE – TEST OF INTERACTIVE ENGLISH
MICHIGAN CAMLA – MET – MICHIGAN ENGLISH TEST
MICHIGAN CAMLA – MELAB
MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMEN BATTERY
LRN – LEARNING RESOURCE NETWORK 80 € 150 € 135 € 175 €
LRN – LEARNING RESOURCE NETWORK COMPUTERISED 140 € 170 €