Σχολές και Τμήματα που απαιτούν Εξέταση σε ειδικό μάθημα
Στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες, στην εισαγωγή των οποίων απαιτείται η εξέταση σε ειδικό μάθημα

*( Ε.Π. = επιστημονικό πεδίο)

Ε.Π. Σχολές και Τμήματα Ειδικό Μάθημα Συντελεστής βαρύτητας
1Ο Α.Ε.Ι. Φιλολογίας Ξένων Γλωσσών Αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά 2
1Ο Α.Ε.Ι. Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας Δύο Ξένες Γλώσσες από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά 2
1Ο Α.Ε.Ι. Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 1
1Ο Α.Ε.Ι. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 1
1Ο Α.Ε.Ι. Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 1
1Ο Α.Ε.Ι. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 1
1Ο Α.Ε.Ι. Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2
1Ο Τ.Ε.Ι. Τουριστικών Επιχειρήσεων Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 1
1Ο Τ.Ε.Ι. Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & στο Εμπόριο Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 1
1Ο, 2Ο Α.Ε.Ι. Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Αγωνίσματα 2
4Ο Α.Ε.Ι. Αρχιτεκτονικής Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο 2
4Ο Τ.Ε.Ι. Γραφιστικής Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο 2
4Ο Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο 2
4Ο Τ.Ε.Ι. Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο 2
4Ο Τ.Ε.Ι. Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο 2
4Ο Τ.Ε.Ι. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο 2
4Ο Τ.Ε.Ι. Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο 2
4Ο Α.Ε.Ι. Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ελεύθερο Σχέδιο 2
5Ο Α.Ε.Ι. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 1
5Ο Α.Ε.Ι. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 1
5Ο Τ.Ε.Ι. Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 1
5Ο Α.Ε.Ι. Ναυτιλιακών Σπουδών Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αγγλικά 1

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και τα εξής:

1. Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται στο τέλος των εξετάσεων και σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.
2. Προϋπόθεση για να εισαχθεί ένας υποψήφιος σε σχολή που έχει ειδικό μάθημα είναι να γράψει στο μάθημα αυτό τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση 10.
3. H βαθμολογία για τα ειδικά μαθήματα είναι:
α. Για το σχέδιο, ο μέσος όρος των δύο σχεδίων ελεύθερου και γραμμικού.
β. Για την ξένη γλώσσα είναι ο βαθμός που έχει γράψει στην ξένη γλώσσα. Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου όπου ως βαθμός θεωρείται ο μέσος όρος των βαθμών που  έχει γράψει ο υποψήφιος στις δύο ξένες γλώσσες που διάλεξε να εξεταστεί.
γ. Για τη μουσική, ο μέσος όρος αρμονίας και υπαγόρευσης κειμένου.

Για τα μόρια εισαγωγής στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση διπλασιάζεται ο βαθμός στο ειδικό μάθημα (έχει συντελεστή 2) και προστίθεται στο σύνολο των υπόλοιπων μορίων εισαγωγής εκτός από το μάθημα της ξένης γλώσσας για τις σχολές MME, Nαυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Tουριστικών Eπιχειρήσεων και Eπαγγελμάτων που έχει συντελεστή 1.

Σχολές με Ιδιαιτερότητες 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Για τα τμήματα αυτά απαιτείται υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις), καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα εξής αγωνίσματα: δρόμος (400 μ. για τα αγόρια και 200 μ. για τα κορίτσια), άλμα εις μήκος, σφαιροβολία (σφαίρα 6 kg) και κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο). Για τα αγωνίσματα υπάρχει βαθμολογική κλίμακα επιδόσεων και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών (βαθμός ειδικού μαθήματος) για τον υπολογισμό των μορίων. (Δεν υπάρχει βαθμολογική βάση, δηλαδή κατώτατο όριο βαθμολογίας που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος.)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.edu.klimaka.gr 

Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές
Για τις Στρατιωτικές Σχολές καθώς και για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν υγειονομικές και ψυχομετρικές εξετάσεις καθώς και αθλητικές δοκιμασίες. Οι ενδιαφερόμενοι για τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να συμβουλεύονται τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κάθε χρόνο για εξειδικευμένες πληροφορίες: www.geetha.mil.gr και www.astynomia.gr.

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Για τις Σχολές αυτές απαιτείται προκαταρκτική υγειονομική εξέταση (www.yen.gr)

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
Οι υποψήφιοι για τις Σχολές αυτές πρέπει να είναι υποχρεωτικά χριστιανοί ορθόδοξοι ενώ επιπλέον στα προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.