Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

(πατήστε πάνω στη σχολή του ενδιαφέροντος σας και μεταφερθείτε στον ιστότοπο της)

Σημείωση: Οι σχολές με αστερίσκο απαιτούν μάθημα ειδικότητας ή έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να δείτε εδώ

Εκτύπωση Μηχανογραφικού

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2018
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2018
(90%)
ΒΑΣΗ 2017
(90%)
 98  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Τρίπολη  II,IV  191  12347
 99  Πληροφορικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία  II,IV  220  12275
 128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I,II,III,IV  191  14915
 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  I,II,III,IV  201  12468
 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I,II,III,IV  162  12060
 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  131  13116
 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  I,II,III,IV  144  11815
 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  201  14148
 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  I,II,III,IV  172  13356
 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη  I,II,III,IV  191  11613
 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος  I,II,III,IV  267  10992
 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I,II,III,IV  106  14195
 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  I,II,III,IV  225  10833
 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I,II,III,IV  153  10659
 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη  I,II,III,IV  171  10289
 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος  I,II,III,IV  234  10060
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  72  14660
 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  I,II,III,IV  153  13089
 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  I,II,III,IV  126  11414
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  63  14448
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I,II,III,IV  114  14072
 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  I,II,III,IV  110  14557
 200  Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο  II  108  10794
 201  Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  113  16796
 203  Πολιτικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II  126  15458
 205  Πολιτικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II  161  14536
 207  Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη  II  190  13497
 208  Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  II  94  14315
 209  Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  113  18164
 210  Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Κοζάνη  II  135  15346
 211  Μηχανολόγων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II  94  17459
 212  Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα  II,III  153  10493
 213  Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II  135  17068
 214  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά  II  113  12300
 215  Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II  182  14658
 216  Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο  II,IV  144  13872
 217  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  220  18416
 218  Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρημ/κών Μαθ/κών, Αιγαίου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Σάμος  II  172  10692
 219  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II  167  17691
 220  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  II  167  16242
 221  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II  263  16789
 222  Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Χίος  II,IV  113  10185
 223  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη  II  215  15551
 224  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη  II,IV  117  13307
 225  Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  106  14220
 227  Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II  106  13244
 228  Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  II  86  11754
 229  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  86  17852
 230  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά  II,IV  153  13843
 231  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΣΧΕ  II  86  19377
 232  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  (**)  ΣΧΕ  II  94  16751
 233  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΣΧΕ  II  94  18478
 234  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη  (**)  ΣΧΕ  II  99  13126
 235  Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  116  17817
 236  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  (**)  ΣΧΕ  II  104  15770
 237  Χημικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II  96  17204
 238  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Σύρος  II,IV  113  9963
 239  Χημικών Μηχανικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II  137  16674
 241  Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  90  15141
 242  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά  II  108  11288
 243  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  215  15500
 245  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II  153  15230
 246  Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  153  15678
 247  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II  291  13313
 248  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο  II  143  12412
 249  Μαθηματικών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  II  238  13210
 250  Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη  II,III  100  10666
 251  Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο  II  153  13055
 252  Μαθηματικών, Αιγαίου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών)  ΠΑΝΕΠ  Σάμος  II  229  12020
 253  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  169  16224
 255  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II  156  15650
 257  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II  174  14500
 259  Φυσικής  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  II  194  13999
 261  Φυσικής, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο  II  144  13974
 262  Ψηφιακών Συστημάτων  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  II,IV  158  13965
 263  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  91  17983
 265  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II,III  162  17714
 267  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II,III  165  17465
 269  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  II,III  193  17320
 270  Χημείας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο  II,III  124  17275
 271  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο  II,III  148  11103
 272  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  II  120  12149
 273  Γεωπονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II,III  229  16587
 274  Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  II,III  134  15506
 275  Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II,III  110  13434
 276  Περιβάλλοντος, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη  II,III  76  11005
 277  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  89  18335
 279  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II,III  97  18205
 280  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  II,III  108  17480
 281  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II,III  129  17974
 282  Βιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο  II,III  110  17910
 283  Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  110  12680
 284  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λάρισα  II,III  100  17636
 285  Γεωλογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II  100  12444
 287  Γεωλογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II  158  11020
 288  Επιστήμης των Υλικών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II  120  10892
 290  Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη  II,III  113  17855
 310  Γεωγραφίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη  II,IV  180  7157
 318  Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  II,IV  198  12543
 323  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  162  16233
 324  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  106  15320
 325  Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  106  17508
 327  Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  114  15047
 328  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  106  17083
 329  Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,IV  104  13511
 330  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,IV  182  16509
 331  Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά  II  173  15730
 332  Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  II  104  16455
 333  Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,IV  177  15632
 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα  I,II,III,IV  153  11444
 335  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II,IV  191  14742
 336  Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  II,IV  122  13034
 338  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II,IV  114  15793
 339  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  II,IV  153  15165
 340  Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  II  191  13647
 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα  I,II,III,IV  153  10351
 344  Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Σάμος  II  211  10597
 356  Γεωγραφίας, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II  63  11188
 360  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  II,III  153  13570
 363  Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II  93  12297
 366  Πληροφορικής, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  II,IV  186  11926
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  I,II,III,IV  86  12297
 369  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία  II,III  162  16045
 370  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Χανιά  (**)  ΣΧΕ  II  104  14094
 371  Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Κοζάνη  II  129  12866
 372  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Λήμνος  II,III  117  12846
 387  Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II  240
 388  Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II,III  91  14196
 389  Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II,IV  280
 390  Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II,IV  203
 391  Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II  82  9509
 392  Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II  132  12702
 393  Ναυπηγών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II  82  12326
 394  Πολιτικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II  177
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17793
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  108  15505
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17166
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  288  15096
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  144  15882
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  55  12575
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  90  10524
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  63  11881
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  72  15126
 412  Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,IV  96  14730
 419  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας  ΕΚΚΛ  Αθήνα  Ι  II  9  6642
 420  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης  ΕΚΚΛ  Θεσσαλονίκη  Ι  II  9  6678
 447  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  II  84  10363
 451  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα  II  108  8193
 455  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Σέρρες  II  77  6984
 465  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα  II  105  9727
 467  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα  II  105  8366
 471  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Καβάλα  II  133  6264
 473  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη  II  133  6022
 475  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες  II  87  8297
 476  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ξάνθη  II  113  11884
 477  Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ΤΕΙ  Αθήνα  II  70  9787
 479  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα  II  140  8255
 487  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα  II  112  8376
 489  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα  II  98  7583
 491  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο  II  98  7377
 493  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα  II  161  6212
 495  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κοζάνη  II  133  6513
 497  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα  II  70  9299
 499  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα  II  136  7742
 505  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  II,IV  130  10157
 506  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία  II,IV  118  10035
 507  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Αθήνα  II  70  8921
 510  Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Σέρρες  II  87  6686
 513  Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Καβάλα  II  133  5922
 514  Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη  II  140  4863
 515  Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα  II,III  102  12795
 516  Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  II  87  9459
 522  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα  II,IV  87  6101
 528  Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ανατ. Μακ. & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα  II  84  5036
 529  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Σπάρτη  II,IV  126  8619
 532  Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Χανιά  II  98  6687
 546  Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι  II,III  157  11698
 550  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα  II,III  114  9981
 551  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Καρπενήσι  II,III  126  9865
 553  Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα  II,III  63  10260
 555  Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι  II,III,IV  118  9876
 557  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αμαλιάδα  II,III  150  10368
 592  Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη  II  133  5256
 644  Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ρέθυμνο  II  105  5178
 673  Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  I,II,III,IV  95  11861
 674  Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  (**)  ΣΧΕ  II,IV  164
 675  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  (**)  ΣΧΕ  II,IV  91  11373
 676  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  (**)  ΣΧΕ  II  63  6209
 677  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  I,II,IV  85  13148
 684  Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II,III  89  14883
 685  Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II,III  100  13401
 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα  I,II,III,IV  84  10140
 694  Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  70  10867
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα  Ι-Μ  I,II,III,IV  84  10872
 697  Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Ληξούρι  II,IV  133  5355
 698  Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος  II,IV  87  6040
 703  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Κιλκίς  II,IV  101  5917
 705  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία  II,IV  102  8204
 709  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Χανιά  II,IV  126  7964
 710  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα  II,IV  173  8221
 712  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  II,IV  126  12110
 717  Τεχνολογίας Τροφίμων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  II,III  87  13931
 720  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  II,IV  94  11428
 721  Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Κοζάνη  II  140  4794
 722  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα  II,IV  197  8889
 723  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα  II,IV  189  9862
 724  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Καβάλα  II,IV  157  9522
 725  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο  II,IV  126  10230
 727  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες  II,IV  102  10361
 735  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά  II,IV  145  8513
 736  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Ναύπακτος  II,IV  142  8890
 737  Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Χαλκίδα  II  94  9151
 739  Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα  II,III  107  12591
 748  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (πρώην Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ), Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος  (**)  ΣΧΕ  I,II  91  5575
 750  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Σέρρες  (**)  ΣΧΕ  II,IV  70  5149
 752  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα  II,III  87  11690
 757  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα  II,III  142  10448
 758  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο  II,III  134  11298
 759  Τεχνολόγων Γεωπόνων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  II,III  197  12499
 760  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα  II,III  150  11108
 761  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα  II,III  189  11496
 762  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Φλώρινα  II,III  197  10319
 767  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο  II  91  8583
 768  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα  II  98  8939
 769  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Τρίκαλα  II  73  7625
 776  Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ΤΕΙ  Αθήνα  II  70  9162
 778  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Κοζάνη  II  55  11585
 779  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  (**)  ΣΧΕ  II  45  14445
 801  Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  II  16001
 806  Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  II  17411
 811  Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  II  17262
 816  Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  II  17723
 817  Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Διάφορες  ΠΕ  II,IV  314  10549
 818  Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Διάφορες  ΠΕ  II,IV  240  8889
 821  Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  II  17127
 826  Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  II  18948
 862  Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Τρίκαλα  ΠΕ  II  14562
 863  Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Τρίκαλα  ΠΕ  II  15345
 864  Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  II  14802
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  I,II,IV  31  18113
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  I,II,IV  179  16301
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΥΡ  I,II,IV  13472
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΑΣΤ  I,II,IV  16134
 876  Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  I,II,IV  79  16838
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  I,II,IV  15  18040
 878  ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  II  15921
 879  ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  II  16423
 880  ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  II  16669