Επιστήμες Υγείας και Ζωής

(πατήστε πάνω στη σχολή του ενδιαφέροντος σας και μεταφερθείτε στον ιστότοπο της)

Σημείωση: Οι σχολές με αστερίσκο απαιτούν μάθημα ειδικότητας ή έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να δείτε εδώ

Εκτύπωση Μηχανογραφικού

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2018
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2018
(90%)
ΒΑΣΗ 2017
(90%)
 128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I,II,III,IV  191  14915
 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  I,II,III,IV  201  12468
 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I,II,III,IV  162  12060
 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  131  13116
 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  I,II,III,IV  144  11815
 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  201  14148
 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  I,II,III,IV  172  13356
 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη  I,II,III,IV  191  11613
 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος  I,II,III,IV  267  10992
 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I,II,III,IV  106  14195
 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  I,II,III,IV  225  10833
 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I,II,III,IV  153  10659
 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη  I,II,III,IV  171  10289
 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος  I,II,III,IV  234  10060
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  72  14660
 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  I,II,III,IV  153  13089
 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  I,II,III,IV  126  11414
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  63  14448
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I,II,III,IV  114  14072
 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  I,II,III,IV  110  14557
 190  Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Σπάρτη  III  126  16594
 212  Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα  II,III  153  10493
 250  Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη  II,III  100  10666
 263  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  91  17983
 265  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II,III  162  17714
 267  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II,III  165  17465
 269  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  II,III  193  17320
 270  Χημείας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο  II,III  124  17275
 271  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο  II,III  148  11103
 273  Γεωπονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II,III  229  16587
 274  Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  II,III  134  15506
 275  Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II,III  110  13434
 276  Περιβάλλοντος, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη  II,III  76  11005
 277  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  89  18335
 279  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  II,III  97  18205
 280  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  II,III  108  17480
 281  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  II,III  129  17974
 282  Βιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο  II,III  110  17910
 284  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λάρισα  II,III  100  17636
 289  Φαρμακευτικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  III  97  18499
 290  Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη  II,III  113  17855
 291  Φαρμακευτικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  III  76  18480
 293  Φαρμακευτικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  III  138  18352
 294  Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  III  63  17937
 295  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  III  140  19143
 297  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  III  131  19046
 299  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  III  136  18902
 300  Ιατρικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λάρισα  III  76  18803
 301  Ιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  III  110  18841
 302  Ιατρικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη  III  114  18713
 303  Οδοντιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  III  79  18640
 304  Ιατρικής, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ηράκλειο  III  93  18786
 305  Οδοντιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  III  71  18625
 306  Νοσηλευτικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  III  97  17520
 307  Κτηνιατρικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  III  76  18413
 308  Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Καρδίτσα  III  76  18200
 323  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  162  16233
 324  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  106  15320
 325  Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  106  17508
 326  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  III,IV  106  15227
 327  Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  114  15047
 328  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  II,III  106  17083
 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα  I,II,III,IV  153  11444
 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα  I,II,III,IV  153  10351
 353  Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Ορεστιάδα  III,IV  200  11846
 360  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  II,III  153  13570
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  I,II,III,IV  86  12297
 369  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Λαμία  II,III  162  16045
 372  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Λήμνος  II,III  117  12846
 388  Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II,III  91  14196
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17793
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  108  15505
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17166
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  288  15096
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  144  15882
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  55  12575
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  90  10524
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  63  11881
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  72  15126
 515  Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα  II,III  102  12795
 546  Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι  II,III  157  11698
 550  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα  II,III  114  9981
 551  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  Καρπενήσι  II,III  126  9865
 553  Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα  II,III  63  10260
 555  Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Μεσολόγγι  II,III,IV  118  9876
 557  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αμαλιάδα  II,III  150  10368
 616  Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αίγιο  III  107  16095
 617  Φυσικοθεραπείας  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  III  87  17104
 618  Λογοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα  Ι-Λ  III  66  15714
 620  Λογοθεραπείας, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα  Ι-Λ  III  91  15403
 623  Ιατρικών Εργαστηρίων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  III  77  15562
 625  Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα  III  84  14702
 628  Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης  ΤΕΙ  Σητεία  III  94  13747
 639  Αισθητικής & Κοσμητολογίας  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  III  87  14125
 647  Νοσηλευτικής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  III  72  14659
 649  Νοσηλευτικής, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα  III  126  13751
 651  Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα  III  101  13134
 652  Νοσηλευτικής, Στερ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία  III  105  12900
 653  Νοσηλευτικής, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο  III  98  12829
 654  Νοσηλευτικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα  III  140  13149
 657  Μαιευτικής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  III  72  15105
 659  Φυσικοθεραπείας, Στερ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Λαμία  III  102  16431
 662  Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Πτολεμαΐδα  III  101  13752
 663  Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα  Ι-Λ  III  70  14927
 673  Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  I,II,III,IV  95  11861
 678  Βιοϊατρικών Επιστημών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  III  320
 679  Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  III  152
 680  Εργοθεραπείας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  III  91  16501
 681  Μαιευτικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  III  85  15950
 682  Νοσηλευτικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  III  133  14990
 683  Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  III  95  17236
 684  Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II,III  89  14883
 685  Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  II,III  100  13401
 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα  I,II,III,IV  84  10140
 694  Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  70  10867
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα  Ι-Μ  I,II,III,IV  84  10872
 717  Τεχνολογίας Τροφίμων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  II,III  87  13931
 719  Διατροφής & Διαιτολογίας  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  III  73  15987
 739  Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα  II,III  107  12591
 742  Οπτικής & Οπτομετρίας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Αίγιο  III  42  13368
 744  Νοσηλευτικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  Διδυμότειχο  III  161  12271
 747  Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Καρδίτσα  III  73  14532
 752  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  Δράμα  II,III  87  11690
 757  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα  II,III  142  10448
 758  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο  II,III  134  11298
 759  Τεχνολόγων Γεωπόνων  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  II,III  197  12499
 760  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  Καλαμάτα  II,III  150  11108
 761  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  Λάρισα  II,III  189  11496
 762  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Φλώρινα  II,III  197  10319
 831  Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη  ΠΕ  III  19141
 836  Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη  ΠΕ  III  18968
 841  Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη  ΠΕ  III  18816
 846  Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη  ΠΕ  III  18828
 851  Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  III  18293