Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

(πατήστε πάνω στη σχολή του ενδιαφέροντος σας και μεταφερθείτε στον ιστότοπο της)

Σημείωση: Οι σχολές με αστερίσκο απαιτούν μάθημα ειδικότητας ή έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να δείτε εδώ

Εκτύπωση Μηχανογραφικού

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ./
Ιδιαιτ.
ΕΠΙΣΤ.
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2018
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2018
(90%)
ΒΑΣΗ 2017
(90%)
 101  Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  215  11472
 102  Φιλοσοφίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  I  162  13152
 103  Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I  191  11462
 104  Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Καλαμάτα  I  135  13190
 105  Κοινωνικής Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  238  11506
 106  Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  I  195  13532
 107  Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I  172  10964
 108  Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  I  191  12855
 109  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  296  16448
 110  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  191  16167
 111  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I  220  16386
 112  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I  153  15974
 113  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  I  220  14838
 114  Ιστορίας & Αρχαιολογίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  I  276  14038
 115  Φιλολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I  172  14060
 116  Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I  167  13500
 117  Νομικής  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  391  18199
 118  Φιλοσοφίας – Παιδ/κής & Ψυχ/γίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  274  15863
 119  Νομικής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I  334  17953
 120  Φιλοσοφίας & Παιδ/κής  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I  167  15422
 121  Νομικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  I  429  17515
 122  Φιλοσοφίας – Παιδ/κής & Ψυχ/γίας  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  I  283  14368
 123  Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  192  16497
 124  Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I,IV  270  14502
 125  Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  133  15862
 126  Κοινωνιολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  148  15683
 127  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΓ  I  201  19483
 128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I,II,III,IV  191  14915
 129  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΓ  I  153  19995
 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  I,II,III,IV  201  12468
 131  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΓΑΛ  I  124  12289
 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I,II,III,IV  162  12060
 133  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΓΑΛ  I  105  6596
 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  131  13116
 135  Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΓΕΡ  I  133  9818
 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  I,II,III,IV  144  11815
 137  Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΓΕΡ  I  124  11791
 138  Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I  181  12856
 139  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΙΤΑ  I  85  4006
 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  201  14148
 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  I,II,III,IV  172  13356
 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη  I,II,III,IV  191  11613
 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος  I,II,III,IV  267  10992
 145  Ιστορίας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  I  172  12648
 146  Θεατρικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  86  13509
 147  Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (*)  1ΓΛ  I  113  16831
 148  Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I  122  17391
 149  Κοινωνιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I  162  13280
 151  Ψυχολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I  172  17274
 153  Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I  135  16902
 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I,II,III,IV  106  14195
 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  ΠΑΝΕΠ  Ιωάννινα  I,II,III,IV  225  10833
 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I,II,III,IV  153  10659
 159  Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  135  14693
 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Αλεξ/πολη  I,II,III,IV  171  10289
 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος  I,II,III,IV  234  10060
 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  72  14660
 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  I,II,III,IV  153  13089
 165  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  124  15073
 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  I,II,III,IV  126  11414
 167  Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη  I  201  12121
 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  63  14448
 169  Θεατρικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  I  99  12124
 170  Ψυχολογίας, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  131  17487
 171  Ψυχολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  152  17826
 172  Ψυχολογίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I  162  17549
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I,II,III,IV  114  14072
 174  Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I  144  16566
 175  Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Πάτρα  I  172  15272
 176  Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I,IV  172  15401
 177  Ιστορίας – Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  I  94  14332
 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Βόλος  I,II,III,IV  110  14557
 179  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (*)  1ΓΛ  I,IV  144  17878
 181  Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Ρόδος  I  152  11865
 182  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΙΤΑ  I  76  9241
 183  Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΙΣΠ  I  76  5681
 186  Γλώσσας – Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  I  143  12374
 187  Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Κόρινθος  I  126  13451
 188  Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  112  13543
 189  Φιλολογίας, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Καλαμάτα  I  181  13569
 192  Ρωσικής Γλώσσα και Φιλολογίας (Εισαγ. Κατ/νση)  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  76  14728
 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα  I,II,III,IV  153  11444
 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Φλώρινα  I,II,III,IV  153  10351
 342  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  I  106  11652
 343  Κοινωνικής Διοίκησης, Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης)  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  I  216  13476
 348  Κοινωνιολογίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη  I  194  12376
 351  Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  Ρέθυμνο  I  208  13144
 354  Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  Μυτιλήνη  I,IV  126  11397
 355  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Πειραιάς  (*)  1ΓΛ  I,IV  135  18255
 357  Πολιτικών Επιστημών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I  117  16343
 362  Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Ναύπλιον  I  135  11838
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  I,II,III,IV  86  12297
 368  Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  Αγρίνιο  I,IV  126  11489
 373  Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Κοινωνικής Δ/σης & Πολιτικής Επιστήμης)  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  I  135  13769
 384  Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  I  72  13508
 385  Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  2ΓΛ  I  114  15771
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17793
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Σέρρες  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  108  15505
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  126  17166
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  Κομοτηνή  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  288  15096
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  Τρίκαλα  (**)  ΑΓΩ  I,II,III,IV  144  15882
 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  55  12575
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  Κέρκυρα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  90  10524
 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  Αθήνα  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  63  11881
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  (**)  ΑΡΜ  I,II,III,IV  72  15126
 411  Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  Κόρινθος  I  113  14397
 413  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας  ΕΚΚΛ  Αθήνα  Ι  I  36  10255
 414  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης  ΕΚΚΛ  Θεσσαλονίκη  Ι  I  18  10203
 415  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων  ΕΚΚΛ  Βελλάς  Ι  I  36  9384
 416  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης  ΕΚΚΛ  Ηράκλειο  Ι  I  54  8674
 417  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων  ΕΚΚΛ  Βελλάς  Ι  I  9  10320
 418  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης  ΕΚΚΛ  Ηράκλειο  Ι  I  9  9685
 601  Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  I  102  12092
 613  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)  ΤΕΙ  Ρόδος  (*)  1ΓΛ  I,IV  71  13388
 614  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)  ΤΕΙ  Αγ. Νικόλαος  (*)  1ΓΛ  I,IV  71  13605
 641  Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  Πάτρα  I  42  14354
 643  Κοινωνικής Εργασίας, Κρήτης  ΤΕΙ  Ηράκλειο  I  98  13340
 668  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  I  100  12698
 671  Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  I  95  15307
 673  Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  I,II,III,IV  95  11861
 677  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  Αιγάλεω  I,II,IV  85  13148
 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Ιωάννινα  I,II,III,IV  84  10140
 694  Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ  Θεσσαλονίκη  I,II,III,IV  70  10867
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  Αρτα  Ι-Μ  I,II,III,IV  84  10872
 730  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  Καστοριά  I,IV  145  11208
 741  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  Αργοστόλι  I,IV  173  11034
 748  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (πρώην Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ), Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  Ζάκυνθος  (**)  ΣΧΕ  I,II  91  5575
 780  Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  Θεσσαλονίκη  I  48  11290
 866  Στρατολογικό – Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη  ΠΕ  I  18785
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  I,II,IV  31  18113
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  I,II,IV  179  16301
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΥΡ  I,II,IV  13472
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΑΣΤ  I,II,IV  16134
 875  Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Θεσσαλονίκη  ΠΕ  I  19063
 876  Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  I,II,IV  79  16838
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  Αθήνα  ΠΕ  I,II,IV  15  18040