Τομείς και Ειδικότητες στο Ημερήσιο & Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο

Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο

Γενικές Πληροφορίες:

  • Στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.) από το σχολικό έτος 2017-2018, στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν 36 Ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016.
  • Η φοίτηση στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια.
  • Τα μαθήματα στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο διακρίνονται ανάλογα με την Τάξη σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και Βασικών Ικανοτήτων, μαθήματα Επιλογής, και μαθήματα Υποστήριξης των αντίστοιχων Τομέων και Ειδικοτήτων. Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά, σχεδιαστικά ή μικτά.

Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο

Γενικές Πληροφορίες:

  • Στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.) λειτουργούν μόνον οι 2 Επαγγελματικοί Κύκλοι, ο Κύκλος Τεχνολογίας και ο Κύκλος Υπηρεσιών.
  • Η φοίτηση στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί 4 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθεί 4 τάξεις. Η Γ και Δ Λυκείου του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου αντιστοιχούν στις Β και Γ Λυκείου του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, αντίστοιχα.
  • Τα μαθήματα στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διακρίνονται ανάλογα με την Τάξη σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και Βασικών Δεξιοτήτων, μαθήματα Επιλογής, και μαθήματα Υποστήριξης των αντίστοιχων Τομέων και Ειδικοτήτων. Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά, σχεδιαστικά ή μικτά.

Τελευταία Νέα

Θέματα Πανελληνίων Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ/Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ/Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_stanat2_epal_c_hmer_180614.pdf”...

Θέματα Πανελληνίων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_stxmhx_epal_c_hmer_180612.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px...

Θέματα Πανελληνίων Υγιεινή ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων Υγιεινή ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_ygieinh_epal_c_hmer_180618.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true...

Θέματα Πανελληνίων Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_arxit_epal_c_hmer_180614.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px...

Θέματα Πανελληνίων Μαθηματικών, ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων Μαθηματικών, ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_mat_epal_c_hmer_180609.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true...

Θέματα Πανελληνίων Έκθεσης, ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων Έκθεσης, ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_nea_epal_c_hmer_180607.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true...

Θέματα Πανελληνίων ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.∆.), ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.∆.), ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer...

Θέματα Πανελληνίων ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ, ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ, ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer...

Θέματα Πανελληνίων Ηλεκτροτεχνίας 2/ Ηλεκτροτεχνία ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων Ηλεκτροτεχνίας 2/ Ηλεκτροτεχνία ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_hltex_epal_c_hmer_180614.pdf” viewer_width=100%...

Θέματα Πανελληνίων ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ, ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ, ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_nays_epal_c_hmer_180612.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px...

Θέματα Πανελληνίων Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_hlmhx_epal_c_hmer_180618.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px...

Θέματα Πανελληνίων ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_sygeo_epal_c_hmer_180612.pdf” viewer_width=100%...

Θέματα Πανελληνίων Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης-Ιστορία Τεχνών-Έργα και Δημιουργοί (ν.4473) ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης-Ιστορία Τεχνών-Έργα και Δημιουργοί (ν.4473)...

Θέματα Πανελληνίων Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών ΕΠΑΛ [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fthem_anthkal_epal_c_hmer_180618.pdf” viewer_width=100%...

Θέματα Πανελληνίων Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελληνίων Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) ΕΠΑΛ...