Αναλυτικός πίνακας με πτυχία ανά επίπεδο

Επίπεδο  Πτυχίο Περιγραφή
 Α1    CELI Impatto
DIPLOMA A1
PLIDA A1
A2 LAAS – PALSO
CELI 1
DIPLOMA A2
PLIDA A2
B1 CELI 2 (Πανεπιστήμιο της Perugia)
DIPLOMA B1
PLIDA B1
LAAS – PALSO
Β1 – Β2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – Διαβαθμισμένο τεστ
Β2 CELI 3 (Πανεπιστήμιο της Perugia)
DIPLOMA B2
PLIDA B2
C1 CELI 4 (Πανεπιστήμιο της Perugia)
DIPLOMA C1
PLIDA C1
Γ1 – Γ2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – Διαβαθμισμένο τεστ
C1 CELI 4 (Πανεπιστήμιο της Perugia)
DIPLOMA C1
PLIDA C1
C2 CELI 5 (Πανεπιστήμιο της Perugia)
DIPLOMA C2
PLIDA C2