Ημερομηνίες Εξετάσεων Γαλλικά – Francais

Francais

A1 Saturday 12 May 2018
A2 Saturday 12 May 2018
B1 Friday 11 May 2018
B2 Friday 11 May 2018
C1 Friday 11 May 2018
C2 Friday 11 May 2018
Sorbonne I Saturday 12 May 2018
Sorbonne II Saturday 12 May 2018
TFLF Liege A1 May 2018