Ημερομηνίες Εξετάσεων Αγγλικών – English – Michigan

English – Michigan

ECCE (Lower Michigan) Saturday 19 May 2018
ECCE – Oral Interview pending
ALCE (Advanced Michigan) pending
ECPE (Proficiency Michigan) Sunday 20 May 2018
ECPE – Oral Interview pending