Ημερομηνίες Εξετάσεων Αγγλικών – English – Cambridge

English – Cambridge

FCE (First Certificate in English) Saturday 12 May 2018
PET (Preliminary English Test) Saturday 9 June 2018
CAE (Certificate in Advanced English) Saturday 12 May 2018
CPE (Certificate of Proficiency in English) Sunday 13 May 2018