Εντατική Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια

Περιγραφή προγράμματος

Εντατικό Πρόγραμμα

Αφορά κυρίως  μαθητές με λίγες εξωσχολικές δραστηριότητες και αρκετό ελεύθερο χρόνο.

Ιδανικό για παιδιά που κατανοούν με μεγάλη άνεση την ύλη, μπορούν να ανταποκριθούν σε συνθήκες πίεσης αλλά χρειάζονται συχνές επαναλήψεις για την αφομοίωση της.

Στο φροντιστήριό μας λειτουργούν ειδικά τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις των Πρότυπων Σχολείων που διενεργούνται 1 φορά το χρόνο (Ιούνιο).

Στο πλήρες πρόγραμμα, η προετοιμασία ξεκινά τον Νοέμβριο και διαρκεί

Τα Πρότυπα Γυμνάσια που λειτουργούν σήμερα σύμφωνα με τον Ν4327/2015:

1) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο (Ψυχικό)

2) Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά (Πειραιάς)

3) Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (Ν. Σμύρνης)

4) Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων (Μαρούσι)

5) Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (Ιωάννινα)

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις των υποψηφίων ξεκινούν τον Απρίλιο και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο ηλεκτρονικά στη ιστοσελίδα της επιτροπής διοίκησης των σχολείων Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών): http://depps.minedu.gov.gr .

Η προετοιμασία

Η προετοιμασία των μαθητών εστιάζεται στα εξεταζόμενα μαθήματα, Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά.

Στη Νεοελληνική Γλώσσα εξετάζεται η ικανότητα του μαθητή/τριας στην ανάγνωση και την κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, όπως λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.α., καθώς και η ικανότητα της παραγωγής γραπτού λόγου.

Στα Μαθηματικά αντίστοιχα εξετάζεται η ικανότητα του μαθητή/τριας, στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων σύμφωνα με το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, ενώ κάποιες φορές χρειάζεται να γίνεται ο μαθητής να καταγράψει την αιτιολόγηση της απάντησης και τον μαθηματικό συλλογισμό που ακολούθησε κατά την επίλυση του προβλήματος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλα τα διαγωνίσματα των προηγούμενων ετών, όπως τα έχει αναρτήσει το υπουργείο.

http://apps.athena.net.gr/trapeza/index.php?page=1

Πιο αναλυτικά

  • Έναρξη προγράμματος το Νοέμβριο και λήξη το Ιούνιο οπότε και διεξάγονται οι εισαγωγικές εξετάσεις.
  • Ώρες διδασκαλίας: 4 ώρες/ εβδομάδα
  • 3 Τεστ προσομοίωσης
  • Έμπειροι & Εξειδικευμένοι Καθηγητές (Μαθηματικοί, Φιλόλογοι)
  • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα
  • Δωρεάν θέματα προσομοίωσης
  • Δωρεάν εξετάσεις προσομοίωσης ώστε το παιδί να ανταποκριθεί καλύτερα στη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων
  • Χρήση διαδραστικού πίνακα
  • Χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Η/Υ (Εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
  • Εξειδικευμένο διδακτικό υλικό