Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2016

Νέο Σύστημα

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Feconomy_2016_e.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Παλαιό Σύστημα

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fsamara.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Feconomy_2016_e-1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]