Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελληνίων στις 13:00

Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων για τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
θα είναι διαθέσιμη την Παρασκευή 29-6-2018 μετά τις 13:00.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του μαθητή στο σύστημα είναι η χρήση του κωδικού υποψηφίου από το καρτελάκι του μαθητή και τα 4 αρχικά του μαθητή.

Πως βγαίνουν τα αρχικά του μαθητή.

Παράδειγμα: όνομα μαθητή Γεώργιος Παπαδόπουλος του Δημητρίου και της Ελένης, τα αρχικά του ονόματος του θα είναι ΓΠΔΕ.