Περιγραφή

Πρόκειται για τις τάξεις του Proficiency. Ο σπουδαστής παίρνει την ανώτερη πιστοποίηση και έχει γνώσεις παγκοσμίως αναγνωρισμένες!

Οι καθηγητές των συγκεκριμένων τάξεων είναι πλήρως καταρτισμένοι και έχουν μεγάλη γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία τέτοιων επιπέδων.

 

Επίπεδα Αγγλικών (Τάξη)

 • Proficiency A
 • Proficiency B

Πτυχία

Τα διαθέσιμα πτυχία σε αυτές τις τάξεις είναι τα:

Proficiency Class 

Level C1:

Level C2:

 • Nocn C1 (Palso)
 • ESB C1 (Europalso )
 • LRN C1 (Esolnet)
 • MET c1 (University of Michigan – Hellenic American Union)
 • CAE (Cambridge University)
 • PTE Level 4 Advanced (Pearson – Unicert)
 • Nocn C2 (Palso)
 • ESB C2 (Europalso )
 • LRN C2 (Esolnet)
 • ECPE (University of Michigan – Hellenic American Union)
 • CPE (Cambridge University)
 • PTE Level 5 Proficient (Pearson – Unicert)